7/18/2009

Oh, akong Kamatis!SA gamayng nataran sa among payag, sa bag-o namong gipuy-an sa Bulacan, nabuang kog pananom og mabisan unsang madali-dalig utan.

Kining kamatisa maoy resulta sa akong kayabag. Di diay tingali tinuod nga pansil na ang kayutaan sa atong nasod nga Pilipinas.

Dili pod igong alibay nga kuno dili kapananom kay walay yutang katamnan. Sa tinuod lang, kining lunaa nga akong gikalingawag pananom bale rag 4.5 x 3.5 metro kuwadrado.

Pero kompletos rekados ni, kon mangiliw kag utang linaw-oy o utan Bisaya.

Sulod aning gamayng luna, dunay petsay, kamote, okra, haybrid nga tangkong, upat ka punoang kamunggay, ubp. Ang tangad, alugbati, sibuyas, sili, luy-a ako lang gipananom sa mga kaang, mga balde ug plangganang guba.--

No comments: