1/04/2010

Okra ug Kamunggay

Hulagway ni Manoy Egay


Kining hulagwaya maoy usa sa mga sayong talan-awon sa akong garden sa mga utanon. Usa sa akong gikonsiderar sa pagpananom mao ang mga utanon nga labing gikinahanglan sa panimalay.

Tungod sa kalimitado sa espasyo, kinahanglan nga ang matanom kadto lang mga importante kaayo ug daling magamit. Ug busa, ang una nakong gitanom mao ang upat ka punoang kamunggay. Dayon, gilumbayan nakog mga okra ang isigkakilid sa dalan-dalang sinemento.Makalingaw sab ang okra kay labihan kini ka himunga. Mga usa ka bulan ug tunga, magsugod na kini pagpamuwak, ug unya ang way hunong nga pagpamunga. Kada dahon niini magsipit kinig bunga nga kinahanglang anihon matag 3 ka adlaw kay moguwang man sab kon dili anihon.

Galing lang, nasipyat ko nga gilumbay ko kini pagtanom sa kilid sa agianan. Dapawon diay ang okra ug katol nga mahidapat sa panit matag agi namo tungod kay diha man lagi kini ikatanom sa kilid sa agianan. Ang mga bata nga dili makapugong pagkawot sa kakatol gitaptan nuog nuka-nuka.

1 comment:

Candice Salazar said...

salamat, padayon ko nga nalingaw sa imong garden. ug padayon ko usab kini nga i post sa ako facebook.