12/25/2009

12 Days Old Kangkong

Mga hulagway ni Manoy Egay

ANG 12 pa lang ka adlaw sukad sa pagpugas nga China LP Kangkong, usa ka upland kangkong nga inugmad sa East West Seeds Company.

Sa dili pa ipugas, hamogan una ang mga liso pinaagi sa pagputos niini sa basa nga panapton sulod sa otso oras o sukad sa sayong hapon hangtod sa pagkabuntag nga maoy adlaw sa pagpugas.Ipugas kini sa gilay-on nga 3/4 ngadto sa usa ka dangaw lamang nga may 2-3 ka liso matag hutok. Esprehan o buboan og tinunawng abonong Urea (2-4 ka kutsara matag usa ka balde nga tubig kun 1 ka kutsara matag 2 ka litrong tubig) human sa usa ka semana gikan sa pagpugas. Hinuon, mas maayo kon organik nga abono ang gamiton.Ang China LP Kangkong mahimo nang anihon 25 ngadto sa 30 ka adlaw gikan sa pagtanom. Sa komersiyal nga pag-ani, iboton kinig largo. Apan kon alang lang sa panud-an sa panimalay, mas maayo nga putlon lang (gamit ang kutsilyo o gunting) ang punoan aron kini makapanaha. Gitambag nga puk-on gayod pagputol kay kini makahatag og mas daghan ug tambok nga mga saha.

Ang ingon niini lang kadako nga plot (nga may mga 50 lang ka hutok) sa tangkong dili na maatog utan sa pamilya. Hunahunaa lang nga mga 10 ka adlaw sukad sa pagputol, mahimo na usab nga anihon ang mga saha niini.

2 comments:

Candice Salazar said...
This comment has been removed by the author.
Candice Salazar said...

salamat. pwede ni kopyahon? ako i post sa "kalubihan website".