11/01/2008

Ulan! Ulan!

(Usa ka balak hinubad gikan sa manwal sa Pagpanudlong Di Pormal)

Ulan, ulan, diin ka ba mobundak?
Nganong kadugay mo,
Kadugay mo bang mipatak?

Ulan, ulan, kalalim sa tinagaktak
Mga patak mong ginailiw-gihulat
Daw sayawng sa atop mingpasad.

No comments: