12/14/2008

Pangape sa Trader's Hotel

Kuha niadtong Nobiyembre 2008
Gidapit og pangape ni Dr. Joey Dacudao (naglingkod sa tuo), presidente sa SOLFED ug kaubanan, ang editorial staff sa magasing Bisaya nga sila si Katitikanong Editor Omar Khalid (nagtindog), ug Pangabagang Editor E. S. Godin (naglingkod, tunga). Ang naa sa walang daplin mao si Sonny, laing opisyal sa SOLFED.


Ang SOLFED (Save our Language Through Federalism) maoy usa sa daghang aktibong kapunongan karon nga nanaglihok alang sa pagpakabana ug pagpanalipod sa gagmay ug nagakahanaw nga mga pinulongan.

No comments: