2/08/2010

Ang Tukmo

Teksto ni ESG
Hulagway kortesiya sa animals.howstuffworks.comAng tukmo (mourning dove) maoy langgam sa kabanikanhan nga makita sa tanang dapit sa Pilipinas ingon man sa ubang kanasoran labi na sa US, Canada ug Uropa.

Sagad nga anha kini sa kaumahan nga manuktok sa unsa mang mahipalgang kalan-on sa yuta: mga liso (grains), gagmayng mga mananap sama sa hilahila (snail), ubp.

Gitawag kinig mourning dove sa Iningles gumikan kuno sa tingog niini nga masulub-on kaayong paminawon; sama nga ginganlan kini natong mga Bisaya og tukmo gumikan usab sa ilang tingog.

Ang langgam nga tukmo daghan usab og klase, kapamilya sa salampati apan gagmayon nga matang. Ang baryasyon sa kolor niini mao ang brown, gray o abohon, ug dagtomong asul ug biyoleta.

Ang popular nga klase sa mga tukmo mao ang tukmong abohon (collared dove), tukmong bakikihon (turtle dove) ug ang mas gagmay pang matang nga gitawag kurukuko o kurukutok.

Sayon kining madakpan nga buhi pinaagi sa paglit-ag apan may kinaiya kini sila nga magtubok kon gunitag dugay.—


No comments: