11/29/2008

Duaw sa Bisaya

Teksto ni RGD


BISAN kinsang magsusulat nangandoy gyod nga makatunob sa buhatan sa editoryal aron makakita sa kosina sa mantalaan nga gisulatan. Matag magsusulat nag-isip sa maong higayon nga usa ka halandomon o kon dili man, ang kinanindotang kasinatian sa kinabuhi komo magdadagang.


Nahiatol nga gipabisita si Bathalad-Mindanao Hall of Famer Nits Beronilla sa iyang liwat-kamaguwangang si Kin alang sa bakasyon grande sa kaulohan (kay magsaulog kuno sa adlawng natawhan sa ilang apong si Krea).


Human sa ilang pagpanuroy sa Ocean Park diin maabot rag labayg bato sa Intramuros, mihapit gyod sila sa dakbalay sa Manila Bulletin. Usa tuod ka dakong kahigayonan aron makadalikyat sa buhatan sa Bisaya. Ug wa niya sipyata ang okasyon, usa ka dakong buntag sa Nobiyembre 19, 2008 nga nahidung-aw sila sa buhatan sa Bisaya.


Unang higayon ni Tay Nits nga nakatungtong sa Bisaya (ug hasta sab kuno sa dakong siyudad sa kaulohan).


Lamanohay. Pahiyomay. Kinomostahay. Ug asoy-asoy sa partikular nga mga butang.


Ang sukip nga mga hulagway nagpasundayag sa kagaan sa mga pagbati…

Handomanang hulagway sa pagduaw ni Magsusulat Nits Beronilla uban sa iyang banay sa buhatan sa Bisaya. Gikan sa wala: Clarita Luz (bayaw), Kin Beronilla (anak) kinsa nagsabak sa iyang anak nga si Krea, ugangan ni Kin nga si Adriana Ulep, si Renit (asawa ni Kin nga nagkupot og kopya sa magasing Bannawag), ug kapikas nga si Nay Nellie. Sa luyo nanagbarog sila si Ely Acampado, Richel Dorotan, Tay Nits ug Ed Godin.

No comments: