11/26/2008

Uhong

Kuha ni MANOY EGAY


Human sa kaping dekada, nakakita kog otro ug nakakaon pa gayod sa kinaham nako kaayong uhong.

Ang uhong lamiang isugba, o "paisan"-- kanang puston og dahon sa saging nga tinemplahan nang daan usa isugba.

Ang uhong maayo sab nga isagol sa utan, labi na sa tsapsuy o bisan unsang utan nga ginisa.

Ang uhong may iyang dumdomong panahon sa pagtumaw. Ang ting-uhong kun panahon sa pagpanurok niini mao usab ang ting-ulan nga mao ang mga bulan sa Mayo hangtod na sa Septiyembre.

May dapit usab nga tugkanan ang uhong. Sa

termino sa Binisaya, gitawag og "uhongan", buot ipasabot dapit nga kanunay tugkan og uhong. Kon nakakita kag uhong sa usa ka dapit, dumdoma kana sa ting-uhong sa su

nod tuig kay seguradong may makuha ka na sab.

Hinuon, sa mga lugar nga dinaro, may posibilidad na nga mabungkag o makatag ang mga binhi niini mao nga dili na mapiho ang dapit nga tugkan. Magkatibuagsa kini pagpanurok sa uma.

Ang gugagmay nga matang niini, medyo itomon ug talignison og tumoy gitawag og libgos. Ang libgos mas daghan o tagdinaghan kon maoy manurok. Sagad usab nga may tugbang kini nga turok dili layo sa maong dapit nga gitugkan. Kon makakita kag hut-ong sa mga libgos, susiha ang palibot kay seguradong naay pay laing hut-ong.--

No comments: